Een nieuw huis voor familie Guzman

In februari 2024 is het dan zover; een aantal gezinnen in Las Eneas krijgt een nieuwe woning.

In februari ’24 (van 12 t/m 23 februari) gaan we op project naar Las Eneas, een klein dorp in een het bergachtige binnenland van de Dominicaanse Republiek. Las Eneas ligt in het gebied waar Mano a Mano al jaren actief is. Mensen leven hier in erbarmelijke omstandigheden en hebben vaak nauwelijks voldoende eten en drinken, laat staan geld voor goede huisvesting. Vaak zijn de huizen in zeer slechte staat: een vloer van modder, houtenmuren met gaten en een lekkend dak. Bovendien zijn de huizen vaak veel te klein.

Een nieuw huis voor het gezin van Juan en Candita

Eén van de gezinnen die een nieuw huis krijgt is het gezien van Juan en Candita. Een jong gezin met drie kinderen. Juan, de vader van het gezin, werkt net als dagloner. Dit betekent dat hij elke dag omzoek moet naar werk in de hoop iets te verdienen. Dit is meestal niet voldoende om van te leven. Een nieuw huis betekent een veel gezondere leefsituatie, een veilige plek voor de kinderen om op te groeien, minder (financiële) zorgen en uiteindelijk een menswaardig bestaan.

Waarom een nieuwe woning?

Alle gezinnen krijgen een nieuw huis. Het huis bestaat uit een woonkamer en drie slaapkamers. Hier is bewust voor gekozen. Naast een slaapkamer voor de ouders is er een slaapkamer voor de jongens en meisjes van het gezin. Dit zorgt voor meer privacy van alle gezinsleden, een belangrijke voorwaarde voor een menswaardig bestaan. De huizen die we bouwen zijn duurzaam, toekomstbestendig en passen qua materiaal en afmeting goed in de omgeving. De bewoners moeten zelf eigenaar zijn van de grond. Hierdoor voorkomen we dat een eventuele grondeigenaar na het project de woning opeist en er met de “winst” vandoor gaat.