Privacy

Privacy

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren wij jou graag over de manier waarop Mano a Mano persoonsgegevens verwerkt en voor welke doeleinden. Ook leggen wij je uit wat jouw rechten zijn ten aanzien van de persoonsgegevens die wij hebben ontvangen. Hierbij gaat het over gegevens die ontvangen zijn omdat je deelneemt of hebt genomen aan een reis, een gift hebt gegeven of een supporter of familie van een deelnemer bent.

Wat zijn persoonsgegevens? 

Bij Mano a Mano houden we de gegevens bij die iets vertellen over jou of gegevens die we in verband kunnen brengen met jou. Je deelt persoonsgegevens met ons als je met ons op project gaat of bent geweest. Of als je een donatie hebt gedaan. Mano a Mano verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

De categorieën die Mano a Mano o.a. verwerkt zijn:
–    Persoonlijke gegevens (zoals naam, geslacht, adres, e-mailadres en telefoonnummer)
–    Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens)

Van wie bewaart Mano a Mano persoonsgegevens? 

In principe beschikken wij over de persoonsgegevens van iedereen die (in)direct contact heeft (gehad) met ons. We maken daar binnen de organisatie een onderscheid tussen verschillende groepen:
1.    (oud) Deelnemers
2.    Giftgevers
3.    Belangstellenden

Waarvoor gebruikt Mano a Mano persoonsgegevens?

Mano a Mano verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Voor (oud)deelnemers geldt, dat wij de door de (oud)deelnemer ingevulde gegevens en mediabestanden uitsluitend gebruiken ten behoeve van zijn/haar projectdeelname, voor communicatie-uitingen en wervingsacties van Mano a Mano. Bij het delen van mediabestanden geef je Mano a Mano toestemming om deze te gebruiken. Tijdens onze projecten worden foto’s gemaakt voor gebruik op onze website, sociale media, en presentaties. Als je akkoord gaat met het gebruik van foto’s waarop je staat afgebeeld, hoef je niets te doen. Als je bezwaar hebt, laat ons dat dan weten.

Bij het opgeven van jouw gegevens, geef je ons daarmee toestemming om je te benaderen met informatie over je reis en aanverwante acties vanuit Mano a Mano. Indien nodig verzorgt Mano a Manon het verkrijgen van een visum. Ook dan gaan wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de hiervoor benodigde gegevens. Wij gebruiken deze enkel voor het doel van de aanvraag van het visum.

Voor je deelname aan een reis dien je enkele (medische) vragen in te vullen betreffende medicijn gebruik. Als de antwoorden daarvoor aanleiding geven, wordt dit met jou gecommuniceerd.

Hoe lang bewaart Mano a Mano de persoonsgegevens?  

Mano a Mano bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens (zoals naam en adres) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard. Nadat jouw persoonsgegevens niet meer noodzakelijke zijn, worden deze verwijderd.

Met wie deelt Mano a Mano de persoonsgegevens? 

Er zijn strenge regels voor het delen van persoonsgegevens. Daar houden we ons natuurlijk aan. In principe delen we jouw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als er een goede reden of verplichting voor is. Bijvoorbeeld als op grond van de wet gegevens politie, justitie, toezichthouders of de Belastingdienst daarom verzoeken en de gegevens bij ons opvragen. In geval van een overeenkomst, bijvoorbeeld voor het boeken van jouw vliegticket, zullen we je gegevens delen met de luchtvaartmaatschappij en/of tussenpersoon. Uiteraard gebeurt dat volgens de daarvoor geldende regels en verwerkers overeenkomsten.

Hoe gaat Mano a Mano met mijn persoonsgegevens om? 

Mano a Mano gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de persoonsgegevens die ons zijn toevertrouwd. Die gegevens worden alleen gebruikt voor de door de persoon aangegeven doeleinden zoals deelname aan reis, aanvraag vliegticket, adresgegevens voor het ontvangen van bestelde materialen.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens bekijken of aanpassen? 

Wil je weten welke persoonsgegevens wij over je hebben vastgelegd? Dan kun je gebruik maken van je ‘Recht van inzage’. Wil je je gegevens wijzigen en zo gebruik maken van je ‘Recht op correctie’? dan kun je voor wijzigingen contact met ons opnemen via telefoon: 06-100 26 773 of e-mail:  info@manoamanodomrep.nl. Aanvragen voor verwerking dienen per e-mail te worden doorgegeven om ook daarin de privacy te waarborgen. We zorgen ervoor dat wijzigingen binnen twee weken worden verwerkt.

Over dit privacy statement

Dit Privacy Statement van Mano a Mano is uitgewerkt aan de hand van de nieuwe regelgeving (AVG) . Aangezien deze regelgeving kan veranderen, behouden wij het recht om dit Privacy statement aan te passen en blijven over dit onderwerp in gesprek met onze contacten. Deze versie is gemaakt in november 2023.

Meer vragen over Privacy?  

Heb je na het lezen van dit Privacy Statement en de al eerder gegeven antwoorden nog vragen over hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken? Neem dan contact met ons op via info@manoamanodomrep.nl Wij helpen je graag verder!