ANBI

ANBI

Per 1 december 2011 heeft de Belastingdienst Stichting Mano a Mano aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom vallen giften, erfstellingen en legaten aan Stichting Mano a Mano onder het nultarief van het schenkingsrecht en de successierechten. Hierdoor kan een donateur giften van de inkomsten – of vennootschapsbelasting aftrekken. Ons RSIN nummer is 850955075.