Voorwaarden

 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, of aangegaan.