Bestuur

Tjebbe de Jong

Technisch projectleider

Zijn ervaring en kennis vanuit zijn dagelijks werk maken Tjebbe de aangewezen persoon om toe te zien op de technische aspecten van de projecten.

Willie Jordens

Secretariaat / projectleider

Het beheer van de social media kanalen van MaM is in handen van Willie. Na enkele jaren als deelnemer te hebben deelgenomen aan projecten hoort ze nu zelf ook bij het MAM bestuur.

Paula Botermans

Algemeen projectleider

Alle communicatie met en over Mano a Mano gaat via Paula. Ze heeft met (soms grotere tussenpozen) al verschillende keren deelgenomen aan een project.