Beleidsplan

Beleidsplan 2018 – 2022

In dit beleidsplan is aangegeven welke doelstelling de Stichting Mano a Mano heeft. Daarnaast zijn de identiteit en de missie waarvan uit we werken beschreven. Verder worden de doelstellingen die we willen behalen benoemd.

Download hier het beleidsplan 2018 t/m 2022