Projecten

Projecten

Hoe ziet een project er uit?

Mano a Mano organiseert ontwikkelingsprojecten in de Dominicaanse Republiek. Wij doen dat met groepen vrijwilligers die, samen met ons én met lokale bouwvakkers, de handen uit de mouwen willen steken.

In de afgelopen 10 jaar is er een school gebouwd en een tandartskliniek. Ook zijn er vele kilometers waterleiding aangelegd en kranen geplaatst. In de loop van de jaren mochten we al bijna 500 latrines bouwen en konden we 70 huizen bouwen of renoveren.
De laatste jaren zijn we ons gaan toeleggen op het bouwen van huizen en latrines.
Tijdens een project werken we mee bij alle bouwactiviteiten die zich voordoen bij de bouw van de huizen en de latrines. We doen dit samen met lokale bouwvakkers, dorpsbewoners en de toekomstige bewoners van de huizen.

Mano a Mano is een christelijke organisatie. De christelijke identiteit vormt de basis voor onze werkzaamheden en andere activiteiten. We vragen van onze deelnemers dat ze respectvol zijn ten opzichte van elkaars levensvisie en de vorm die wij tijdens de projecten geven aan onze christelijke identiteit.

Omdat we samenwerken met de plaatselijke bevolking passen wij ons aan aan de cultuur, ook al zijn de lokale gewoonten niet altijd onze gewoonten….

Tijdens een project slapen we in een gebouw met gezamenlijke slaapzalen, douches en toiletten.

Naast de bouwactiviteiten zetten we ook in op onderlinge ontmoeting en verbinding. Dit proberen we vorm te geven binnen de deelnemersgroep, maar ook met de bevolking.

In welk gebied zijn wij actief?

We werken in het gebied rond Los Anones, San Cristobal, zo’n 1½ uur rijden ten noord westen van de hoofdstad Santo Domingo.

In dergelijke dorpen is men voor drink- en huishoudelijk water aangewezen op een vervuilde rivier en zijn er geen sanitaire voorzieningen. De huizen verkeren in zeer slechte staat: geen cementen vloeren, muren van verrot hout en lekkende daken, in een enkel geval gemaakt van bananen bladeren. Deze omstandigheden zorgen ervoor dat de hygiënische- en gezondheidsomstandigheden erg slecht zijn.
Met het aanleggen van schoonwater voorzieningen, het plaatsen van kranen en het bouwen van latrines en betere woningen zorgen we voor een duidelijke verbetering van deze situatie.

Ga mee en maak samen met ons het verschil voor deze mensen