Feestelijke ceremonie in Mamey Macho


In de afgelopen week een feestelijke ceremonie in Mamey Macho om te vieren dat 8 gezinnen een nieuw huis en een latrine ontvingen. Behalve de nieuwe bewoners aanwezig; Pastor Juan, Carmito, Silvio en de bouwvakkers maar ook vanuit Santo Domingo kwamen een aantal bestuursleden van Servidores Mundiales en de leiders van de gemeenschap Calimete waren aanwezig.

Pastor Juan opende de bijeenkomst met gebed en haalde daarna herinneringen op. Er zijn tijden geweest dat er niemand wilde wonen in Mamey Macho. Er was in het verleden bijvoorbeeld geen water of school. Daarna leest de voorzitter van het bestuur van Servidores Mundiales, Lorenzo Mota King  Psalm 126: Toen de HEER het lot van Sion keerde, was het of wij droomden, een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich. Toen zeiden alle volken: ‘De HEER heeft voor hen iets groots verrricht’. Hij is blij en dankbaar dat SM betrokken is geweest bij de totstandkoming van dit project. 

Nelson prijst het werk van Willy, Juan en Silvio die samen met de bouwvakkers en bewoners een prachtig resultaat hebben neergezet. Daarna overhandigt Silvio symbolisch de huizen. Hij is dankbaar dat hij de mogelijkheid had om mee te werken aan dit project. 

Dan komt de school directeur aan het woord die vertelt over de geschiedenis die Mamey Macho en Mano a Mano delen. De gemeenschap is dankbaar dat er water is aangelegd en dat kinderen nu de gelegenheid hebben om naar school te gaan. 

Victor Cerda (directeur Servidores Mundiales) deelt zijn droom voor de toekomst. Dat leiders van lokale gemeenschapen toegerust worden zodat ze actief betrokken kunnen zijn bij nieuwe projecten in de toekomst. Daarna is de lunch van Sancocho met rijst. Na de lunch krijgen alle gezinnen een voedsel pakket en een (Spaanstalige) bijbel overhandigd. Altijd weer een mooi moment als de huizen ‘officieel’ in gebruik genomen worden.