In februari 2020 is het bestuur van MAM op uitnodiging van de dorpsraad van Mamey Macho op bezoek geweest in dit dorpje. Ook hier is een nieuw huis voor diverse gezinnen heel erg noodzakelijk. Wij wisten toen natuurlijk nog niet dat de wereld een paar weken later op z’n kop zou staan.

Inmiddels is de bouw van dit project afgerond. Dank voor jullie steun en gebed!

Het eindresultaat!

Nieuwe foto’s. Mooi om te zien dat daken geplaatst worden.

De foto’s van week 4 en 5. De vorderingen van vorige weken zijn verder naar onder te bekijken.

Dit zijn de foto’s van week 3.

Foto’s week 2:

Foto’s week 1: