MAM

Mano a Mano

Bij Mano a Mano is het christelijke karakter van de reizen geen bijzaak . Daarom wordt er bewust tijd genomen om na te denken over God, geloven en jezelf. Met je mede reisgenoten maar ook met de Dominicanen praten, luisteren en stil zijn. Elke dag beginnen we gezamenlijk. Op de zondagen zijn we vrij, zodat een kerkdienst kan worden bijgewoond of een viering kan worden georganiseerd. Mano a Mano is een christelijke organisatie. Zij is echter niet gebonden aan één bepaalde kerkelijke richting. Leden van verschillende denominaties horen immers bij de éne christelijke kerk. Tijdens onze projecten willen we dat in praktijk brengen.

Identiteit

De christelijke identiteit vormt de basis voor de reizen en de uitvoering van onze projecten. Die identiteit is steeds duidelijk herkenbaar. De sfeer moet dusdanig zijn dat de deelnemers zich thuis zullen voelen en tijdens de projecten iets beleven van “het samen christen-zijn” met mede reisgenoten, maar ook met de mensen daar.

Huizen, water en latrines

In ontwikkelingslanden sterven jaarlijks 1,5 miljoen kinderen onder de vijf jaar door ziektes als gevolg van vuil water. Dat is één kind per 20 seconden. Wereldwijd hebben 884 miljoen mensen, het grootste deel in sub-Sahara Afrika, geen toegang tot veilig drinkwater. Momenteel zijn 2,6 miljard mensen verstoken van adequate sanitaire voorzieningen; bijna de helft van hen is genoodzaakt om zijn/haar behoefte in het openbaar te doen.

Een huis, schoon water en een WC….. voor ons zo vanzelfsprekend. Helaas niet voor veel mensen in het gebied waar we werken.

Daarom voert Mano a Mano projecten uit,
die daar verandering in brengen.