Ook in dit huis woont een alleenstaande moeder. Zij heeft 5 kinderen in de leeftijd van 2 tot 20 jaar. Ze wonen al jaren in dit dorp en zijn echte landbouwers. Toen we als bestuur van MAM in februari 2020 Mamey Macho bezochten hebben we dit gezin niet bezocht. Toch is dit gezin op de lijst gezet door de dorpsraad. We zijn blij dat zij op korte termijn in een nieuw huis kunnen gaan wonen.

Veel dank aan God dat Hij ons een nieuw huis heeft gegeven. MAM heeft heel veel goeds gedaan door deze huizen te bouwen. Mijn gezin heeft er nu 1 gekregen maar ik hoop dat nog veel gezinnen een huis mogen krijgen. Veel zegen gewenst op jullie werk.