Familie Toledo (3)

In dit huis woont een familie van 7 personen. De moeder van dit gezin heet Santa Felicia Toledo. Ze is een alleenstaande moeder met 7 kinderen. De oudste zoon van dit gezin is 18 jaar en het jongste kind is 4 jaar. Dit kind (we weten niet of het een jongen of een meisje is) heeft een aandoening of handicap. De familie is niet in staat om voor de behandeling te betalen. Felicia heeft geen werk maar ze zorgt voor haar gezin door lokale producten te verkopen.