Deze familie bestaat uit de 70 jarige Ana met haar zoon. Haar man is kortgeleden gestorven. Het kleed dat voor haar huis gespannen is (zie foto) hangt er i.v.m. de uitvaart. De andere kinderen van Ana wonen in andere dorpen in nog slechtere omstandigheden dan die ze zelf heeft.

Hartelijk dank allemaal. Moge God jullie geluk en gezondheid geven zodat jullie verder kunnen gaan met het bouwen van huizen. Ik ben erg dankbaar en gelukkig. Ook wil ik pastor Juan hartelijk danken. Hij is als een vader voor ons.