Jaarverslag 2016

In het jaarverslag willen we verantwoording afleggen van onze activiteiten. Het aantal deelnemers aan de projecten van Mano a Mano is in 2016 gelijk gebleven. Het streven is ook niet om het aantal deelnemers in de komende jaren te laten stijgen. We willen blijven werken aan kwaliteit en verdieping. We kunnen terug zien op een gezegend jaar vol van verrassingen!

Dit jaarverslag ziet er heel anders uit dan gewoonlijk. We wilden het leesbaar en spannend maken vol informatie over het afgelopen jaar.

Download hier het jaarverslag 2016