Ook in dit huis woont een alleenstaande moeder. Zij heeft 5 kinderen in de leeftijd van 2 tot 20 jaar. Ze wonen al jaren in dit dorp en zijn echte landbouwers. Toen we als bestuur van MAM in februari 2020 Mamey Macho bezochten hebben we dit gezin niet bezocht. Toch is dit gezin op de lijst gezet door de dorpsraad. We zijn blij dat zij op korte termijn in een nieuw huis kunnen gaan wonen.