Op deze dag informeren we de deelnemers aan dit project over het land, de cultuur en natuurlijk over wat we gaan doen.